{XSMB} Thứ 5: Hà Nội không vội được đâu

Lượt xem: 321

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
XS MIỀN BẮC 04/08/2022
BTL : 11
STL : 36 63
3 CÀNG LÔ GHÉP: 2,3,4,5,6,8
DÀN ĐỀ 10 SỐ : 18,91,19,06,60,26,62,56,65,46
TTĐ : 62,56,65,46 - STĐ : 65,46 - BTĐ : 46
3 CÀNG ĐỀ GHÉP: 2,3,4,5,6,8
DÀN ĐỀ 36S : CHẠM 1,6
01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,06,60,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69
DÀN ĐỀ 64 SỐ : CHẠM 1,6,8,9
01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,06,60,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,08,80,28,82,38,83,48,84,58,85,78,87,88,98,89,09,90,29,92,39,93,49,94,59,95,79,97,99
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
  • Bình luận mới
  • Chủ đề mới
  • Hoạt động mới

Thời gian

  • :
  • :

Top dự đoán Miền Bắc

Tháng 08 Tháng 07 Tháng 06

Thành viên trực tuyến

Top