Hyvongtrungso.com Tần Suât Nhịp Loto

Thống kê tần số nhịp lotto

Từ ngày: Đến ngày:

Cặp số khảo sát: Theo thứ:

Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2015 đến nay.

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 00

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 00 vào Tất cả các thứ là: 20 lần

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
 05-06-2020Thứ 6G42,(1 lần)2
 03-06-2020Thứ 4GĐB,(1 lần)5
 29-05-2020Thứ 6G41,(1 lần)3
 26-05-2020Thứ 3G73,(1 lần)1
 25-05-2020Thứ 2G44,(1 lần)6
 19-05-2020Thứ 3G34,GĐB,(2 lần)7
 12-05-2020Thứ 3G54,(1 lần)1
 11-05-2020Thứ 2G53,(1 lần)2
 09-05-2020Thứ 7G41,(1 lần)7
 02-05-2020Thứ 7G35,(1 lần)38
 25-03-2020Thứ 4G35,(1 lần)3
 22-03-2020Chủ nhậtG35,(1 lần)4
 18-03-2020Thứ 4G55,(1 lần)2
 16-03-2020Thứ 2G32,G73,(2 lần)1
 15-03-2020Chủ nhậtG41,(1 lần)2
 13-03-2020Thứ 6G43,G54,G56,(3 lần)7
 06-03-2020Thứ 6G32,G71,(2 lần)3
 03-03-2020Thứ 3G31,(1 lần)1
 02-03-2020Thứ 2G22,(1 lần)4
 27-02-2020Thứ 5G53,(1 lần)0
Top