Awarded medals

 1.  

  Huy chương 17

  . Giải KK Độc Thủ MB (T1) 2022
 2.  

  Huy chương 1

  . Thành Viên Được Thích Nhiều
 3.  

  Huy chương 2

  . Thành Viên Có Nhiều Điểm
 4.  

  Huy chương 19

  . Giải Tư AB 4S MN(Tháng 6) 2021
Top