Điểm thưởng dành cho giangngoc

 1. 35

  Đạt 1000 lượt like

  Nhận được 1000 lượt like
 2. 10

  Đạt 100 bài viết

  Tổng bài viết đạt 100 bài
 3. 30

  Đạt 500 lượt like

  Nhận được 500 lượt like
 4. 5

  Đạt 30 bài viết

  Tổng bài viết đạt 30 bài
 5. 20

  Đạt 250 lượt like

  Nhận được 250 lượt like
 6. 15

  Đạt 100 lượt like

  Nhận được 100 lượt like
 7. 10

  Đạt 25 lượt like

  Nhận được 25 lượt like
 8. 2

  Ai đó thích bạn

  Có người đã thích tin nhắn của bạn.
 9. 1

  Tin nhắn đầu tiên

  Đăng bài viết đầu tiên trên diễn đàn
Top