Góc nhỏ ☘☘☘ Góc nhỏ may mắn ☘☘☘

Lượt xem: 9,141

Song thủ lô - Khung 3 ngày
01. 10-12.08 : 81.18 => 81* N2
02. 11-13.08 : 90.09 => 90* N2
03. 12-14.08 : 80.08 =>THUA
04. 13-15.08 : 96.69 => 69* N1
05. 14-16.08 : 20.02 => 20* N1
06. 15-17.08 : 76.67 => 67* N1
07. 16-18.08 : 10.01 =>THUA
08. 18-20.08 : 10.01 => 01* N3
09. 19-21.08 : 95.59 => 95* 59* N2
10. 20-22.08 : 96.69 => 69* N3
11. 21-23.08 : 10.01 => 01* N1
12. 22-24.08 : 10.01 => 10* 01* N1
13. 23-25.08 : 94.49 => 49* N3
14. 24-26.08 : 76.67 => 76* N4 (Cỏ vẫn nuôi tiếp 1 ngày nữa nhé)
15. 25-27.08 : 83.38 => 83* N1
16. 26-28.08 : 90.09 => 90* 09* N2
17. 27-29.08 : 10.01 => 01* N2
18. 28-30.08 : 83.38 => 38** N1
19. 29-31.08 : 10.01 => 10* N1
20. 30-01.09 : 64.46 => 64* N2
21. 31-02.09 : 81.18 =>
 
Sửa lần cuối:

Top dự đoán Miền Nam

Tuần 37 Tuần 36 Tuần 35

  • (13/09/2021 - 19/09/2021)
  • (30/08/2021 - 05/09/2021)
  • Bình luận mới
  • Chủ đề mới
  • Hoạt động mới

Thời gian

  • :
  • :

Thành viên trực tuyến

Top